Oferujemy najbardziej
praktyczne kursy obsługowe
dla lekarzy dentystów
Oferujemy najbardziej
praktyczne kursy
skutecznego zarządzania
praktyką stomatologiczną
Poznaj system
profesjonalnej komunikacji
oraz Doskonałej Obsługi Pacjenta
80 % sukcesu szkolenia
to wdrożenie wiedzy
dlatego nasze szkolenia
mają narzędzia wdrożeniowe

DOSKONAŁA KONSULTACJA I WIZYTA STOMATOLOGICZNA

Dla lekarzy dentystów

O kursie:

Ten kurs znakomicie systematyzuje standardy przeprowadzenia doskonałej wizyty oraz konsultacji pierwszorazowej.
Buduje wiedzę z zakresu fundamentów profesjonalnej komunikacji z pacjentem oraz w zespole stomatologicznym. Praktyczna forma pozwala uczestnikom na trening konkretnych umiejętności, niezbędnych do oferowania Doskonałej Obsługi Pacjenta i jego satysfakcji z leczenia.

Profil użytkownika:

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego lekarza dentysty, niezależnie od doświadczenia, który chce zwiększyć swoją efektywność zrozumiałej komunikacji oraz otrzymać najlepsze na rynku wzorce postępowania z pacjentem stomatologicznym.

Cele:

Nie boimy się stawiać sobie celów. Dążymy do doskonałości dlatego gwarantujemy Tobie:

 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych przez lekarzy oraz poznanie systemu 5 wzorcowych kroków Doskonałej Konsultacji Pierwszorazowej
 • Nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających motywowanie Pacjenta do akceptacji planu leczenia.

Korzyści:

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • Idealnie przeprowadzić kolejność wizyty – 5 kroków Doskonałej Konsultacji Pierwszorazowej
 • Optymalnie podzielić role w zespole – co i kiedy mówi i robi lekarz? a co asysta?
 • Profesjonalnie budować autorytet i poznawać oczekiwania Pacjenta
 • Przedstawić problem stomatologiczny, aby Pacjent był zmotywowany do rozpoczęcia leczenia
 • Skutecznie prezentować plan leczenia, aby Pacjent go rozumiał i zaakceptował
 • Rozwiązywać trudne sytuacje z pacjentami w oparciu o model skoncentrowania na rozwiązaniach

Metodologia:

Prezentacja programu szkolenia na flipchartach, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, praktyczne narzędzia komunikacyjne poparte licznymi przykładami z życia, dyskusje prowadzone przez trenera, możliwość ustalenia własnego celu szkolenia oraz zadawania pytań.

Program kursu:

4 TYPY OSOBOWOŚCI
 • wypełnienie testu
 • omówienie typów osobowości lekarzy i pacjentów
JAK ZASPOKOIĆ 7 PODSTAWOWYCH POTRZEB PACJENTA
 • omówienie piramidy potrzeb w oparciu o typy osobowośći
SYSTEM 5 KROKÓW DOSKONAŁEJ OBSŁUGI PACJENTA
 • dzielenie się doświadczeniem przez uczestników - ćwiczenie zespołowe
 • szczegółowe omówienie systemu
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
 • przywitanie pacjenta - model M.A.S.T.E.R i system skutecznego przepraszania
 • 7 zasad omawiania ankiety i wywiadu medycznego
 • 4-stopniowy model omawiania planu wizyty
 • przygotowanie pacjenta do wizyty - 8 elementów ‘Bussiness Class’ Asysty
 • standard optymalnego badania
 • omawianie problemu pacjenta i motywowanie do leczenia - model 3xP
 • przedstawienie planu leczenia - model S.K.O.K - trampolina do zwiększenia akceptacji planów leczenia
 • pożegnanie pacjenta - M.A.S.T.E.R finalnego wrażenia
TRÓJKĄT BUDOWY AUTORYTETU PRZEZ LEKARZA
 • co buduje autorytet - ćwiczenie zespołowe
 • omówienie wszystkich elementów budujących zaufanie pacjenta
RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH Z PACJENTAMI
 • omówienie modelu skoncentrowanego na rozwiązaniach

Informacje ogólne

PROWADZĄCY:
Michał Katarzyński
CZAS:
2 pełne dni
GODZINY:
9:00 - 18:00
ZAPEWNIAMY:
materiały szkoleniowe,
- catering, przekąski i lunch w restauracji
- przerwy kawowe i obiadowa
KWOTA INWESTYCJI:
 • 1 osoba 2390 PLN
 • 2 osoby 4490 PLN
REZERWACJA
BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU

Przeczytaj referencje

Zobacz film z recenzjami Kursantów:

 • Dorota Stankowska
 • Przemysław Stankowski
 • Hanna Sobota
 • Bartosz Cerkaski
Cofnij

DOSKONAŁA KONSULTACJA I WIZYTA STOMATOLOGICZNA

SYSTEM 5 KROKÓW

Dlaczego pacjenci po badaniu nie decydują się na leczenie??

Poznaj najskuteczniejszy, sprawdzony w praktyce system Doskonałej Konsultacji i Wizyty Stomatologicznej. Wzorcowy model postępowania ,który pozwoli Tobie w przewidywalny sposób, znacząco zwiększyć skuteczność akceptacji planów leczenia.